Skip to content

O nás

Domácí hospic nabízí službu těžce nemocným a umírajícím. Jeho myšlenka vychází z úctky k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Domácí hospic ve Vrchlabí vznikl jako pobočka Domácího hospice Duha Hořice. Naším cílem je podporovat rodiny z Vrchlabska při péči o umírající a umožnit jim poslední část života strávit společně doma.

Zdravotní sestřičky a lékař jezdí za pacienty domů, kde pomáhají zvládat péči tak, aby umírající pacient mohl prožít své poslední dny doma – důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Podoporujeme pečující při těžkostech a bolestech souvisejících s vážnou chorobou a umíráním a do tohoto náročného, ale důležitého období, se snažíme vnášet světlo naděje a sílu pomoci.

Do týmu domácího hospice patří také další odborníci (sociální pracovník, duchovní, psycholog) a společně jsme připraveni řešit problémy, které se při domácí péči mohou vyskytnout. Tato služba by nebyla možná bez široké podpory a pomoci ostatních. Všem děkujeme za materiální i nemateriální pomoc.

srdce
© Lucie Blažková