pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí / pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí / pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí / pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí / pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí / pomoc / láska / pochopení / útěcha / péče / duchovní pomoc / domácí prostředí /

Co je to domácí hospic?

Hospic je zdravotní a sociální služba, která nabízí pomoc těžce nemocným a umírajícím.

Domácí hospic zajišťuje ošetřovatelskou a paliativní péči v domácím prostředí pacienta tak,
aby mohl prožít poslední dny svého života doma, důstojně, v kruhu svých blízkých.

Pacient a jeho rodina se mohou kdykoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
obrátit na zdravotní sestru domácího hospice s žádostí o radu a pomoc.

Péči si můžete domluvit

Nejlépe telefonicky na čísle +420 731 608 403, e-mailem na hospic@hospic-vrchlabi.cz
nebo můžete navštívit naše kontaktní místo ve Vrchlabí > Náměstí Míru 287, Vrchlabí 543 01.

O přijetí pacienta rozhoduje lékař ve spolupráci
se zdravotními sestrami a sociálním pracovníkem.

Péče domácího hospice znamená i to, že si na Vás uděláme čas,

kdykoliv to budete Vy a Vaši blízcí potřebovat.

Pomáháme vážně nemocným a jejich rodinám

Domácí hospic nabízí službu těžce nemocným a umírajícím lidem. Jeho myšlenka vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Domácí hospic ve Vrchlabí vznikl jako pobočka Domácího hospice Duha Hořice. Naším cílem je podporovat rodiny z Vrchlabska při péči o umírající a umožnit jim poslední část života strávit společně doma. Zdravotní sestry a lékař jezdí za pacienty domů, kde pomáhají zvládat péči tak, aby umírající pacient mohl prožít své poslední dny doma – důstojně, bez bolesti a mezi svými blízkými. Podporujeme pečující při těžkostech a bolestech souvisejících s vážnou chorobou a umíráním a do tohoto náročného, ale důležitého období, se snažíme vnášet světlo naděje a sílu pomoci. Do týmu domácího hospice patří také další odborníci a společně jsme připraveni řešit problémy, které se při domácí péči mohou vyskytnout. Tato služba by nebyla možná bez široké podpory a pomoci ostatních.

Všem děkujeme za materiální
i nemateriální pomoc.

O pomoc Domácího Hospice může požádat

kdokoliv - pacient, rodina i ošetřující lékař.

Profesionální péče o nemocné

Odborná zdravotní péče lékaře a sester kdykoliv během dne.

Péče je poskytována v okruhu cca 30 km od Vrchlabí dle aktuální kapacity služby.

Zaškolení pečujících v ošetřování těžce nemocného pacienta.

Odborné sociální poradenství

Psychologickou a duchovní pomoc pacientům i pečujícím.

Zapůjčení speciálních a kompenzačních pomůcek.
(Např. polohovací postel, dávkovače léků, matrace proti proleženinám a další.)

Pomoc a podporu pečující rodině i po úmrtí pacienta.

Hospicová péče není hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient se částečně podílí na její úhradě.

Cena je stanovena tak, aby služba byla dostupná všem, kteří ji potřebují.

Aktuální ceník je uveřejněn na webových stránkách Duha Hořice.

www.hospic-horice.cz

Sociální poradna

Poskytovatelem sociální poradny Centra domácí hospicové péče Vrchlabí je Domácí hospic Duha, o.p.s.
Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství podle §37, odst. 1, písm. b), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována zdarma a s nabídkou zajištění anonymity. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají
mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně
rozhodnout, zda podle nich bude postupovat. Spolupráci může kdykoliv bez udání důvodu ukončit.

Služba je poskytována formou 30 minutových konzultací. Pracovník poradny může konzultaci podle potřeby
zkrátit či při řešení složitějšího problému prodloužit. Konzultace mohou být jednorázové či opakované.

Naším posláním je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu onkologického
onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné.
Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele
do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma).

Cílem služby je poskytování informací, podpory a pomoci, k přijetí a zvládnutí náročného životního období.
Prostřednictvím odborného poradenství se podílíme na zajištění potřebných podmínek k péči o umírající v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Poskytováním služby přispíváme k řešení nepříznivé situace v průběhu péče i během náročného období zármutku (pomoc s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek, pomoc s výběrem a zajištěním kompenzačních pomůcek, zprostředkování hospicové péče, zprostředkování kontaktu na duchovní či psychologickou pomoc). Poskytujeme také obecné informace o možnostech zajištění důstojného umírání v České republice.

Do poradny je možné se předem objednat telefonicky, emailem nebo osobně. Zájemce může přijít do poradny
i bez objednání, v případě obsazené denní kapacity (6 konzultací) mu je nabídnout jiný termín konzultace.

Naleznete nás na adrese Centra domácí hospicové péče Vrchlabí, Náměstí Míru 287, Vrchlabí 543 01,
kde jsme od pondělí do pátku v čase 8 - 11 hodin. V čase 11:30 - 15:30 probíhají návštěvy v rodinách, dle objednání.

Kompletní informace pro zájemce naleznete na webu

Hospic Hořice - Jednání se zájemcem o službu

PŘEJÍT NA STRÁNKU

Půjčovna pomůcek

Poskytujeme poradenství ohledně typu vhodné kompenzační pomůcky, pomáháme s jejich zprostředkováním.
Mnoho pomůcek máme k dispozici v rámci naší půjčovny, např. polohovací lůžka vč. matrací proti proleženinám, WC křesla,
podložní WC mísy, stoličky do sprchy, lineární dávkovače léků, a jiné.
Nově máme k zapůjčení oxygenátory také pro veřejnost. V případě, že máme volnou kapacitu,
je možné zapůjčit pomůcky i pro další pacienty, v těchto případech je zapůjčení na dobu určitou.
Našim pacientům půjčujeme pomůcky zdarma.

Půjčovna pomůcek Vrchlabí

Náměstí Míru 287, Vrchlabí 543 01

+420 731 608 403

hospic@hospic-vrchlabi.cz

Půjčovna pomůcek Hořice

Riegrova 655, Hořice 508 01

+420 733 741 594

poradna@hospic-horice.cz

Našim pacientům, kteří jsou v domácí hospicové péči,

půjčujeme pomůcky zdarma!

Řekli jste o nás

Velmi si vážíme vašich ohlasů a doporučení. Rádi bychom se o ně s vámi podělili.

Níže uvádíme pár vybraných se souhlasem zveřejnění jednotlivých klientů.

V našem životě všechno souvisí se vším. Náhody v životě neexistují. Vše se děje z nějakého důvodu.
I moje setkání s hospicem bylo jasné štěstí, které mě potkalo.

Musím začít od začátku. Tak jako slunce ráno vypluje na oblohu a večer zapadá, tak i člověk se narodí
a znaven jde jednou spát. I moje mamka žila, zestárla, onemocněla a zůstala závislá na pomoci nás,
rodiny. Skončila jsem v práci, abych ji mohla být nablízku. Vracela jsem ji to, co ona dávala nám celý
život, pomoc. Dělala jsem to ráda a s láskou. Prožívaly jsme spolu vzácné chvíle i když velmi těžké.
Nemoc postupovala a pomoc jsme potřebovaly obě, mamka i já. V ten čas nám vesmír předal
poselství v podobě domácí hospicové péče. Dodnes jsem vděčná za chvíli, kdy jsem potkala hospic
z Vrchlabí. Jejich návštěvy byly vždy pohlazením na duši. Zdravotní péče byla pro mamku osvobozující
a důstojná. Mně poskytli psychickou podporu 24 hodin a 7 dní v týdnu. Mamka chřadla a blížil se její
konec. Jsem vděčná za pomoc při umírání, mně tak blízkého člověka. Chvíle to byly těžké a přitom tak
silné. Mamka mi umřela v náručí, sestra i já jsme ji držely za ruku. Děkuji Bohu za tento čas s mamkou.

V srdci mám stále velký žal. Po mamce se mi moc stýská, ale v duši mám klid. Doprovodila jsem
ji až na konec jejího života. V našem domku se narodila, žila zde 84 let a odtud jsme ji vyprovodili.
Tak si to vždy přála.

Celý svůj život budu vděčná hospici, sestrám, které nás provedly těžkou životní etapou.
Toto je můj příběh. Jsem normální žena, která se rozhodla přijmout život se všemi krásami i obtížemi.

Jak jsem potkala hospic

Alena Suchardová

Chtěla bych tímto poděkovat za pomoc v nečekané těžké životní situaci, kdy jsem byla postavena během několika dní, vyrovnat se nejen s celkovou péčí o těžce nemocného manžela, ale i s jeho odchodem ze života.
Pro člověka, který na tuto situaci není připraven je Vaše pomoc a ošetřovatelská péče kterou poskytujete, až neuvěřitelná, a to jak od osobního přístupu k nemocnému, tak i k jeho blízkým. Zároveň poděkování patří i za zapůjčené zdravotní a ošetřovatelské pomůcky včetně polohovacího lůžka, které jste mi poskytli od první chvíle, kdy jsem se na Vás obrátila.
Ještě jednou děkuji.
M.J.

Manželka

Vrchlabí - 2018

Moje maminka těžce nesla, že tatínek zemřel v nemocnici a sám. Vzájemně si totiž slíbili, že se o sebe postarají a jednou zemřou doma. Proto jsem chtěla splnit toto přání mamince já, i když jsem se toho vlastně velice bála. Tušila jsem, že to bude těžké, ale s vědomím pomoci od sestřiček z hospice a paní doktorky Michlové, jsem byla přesvědčená, že to dokážu. Jejich vřelý a velice lidský přístup ke mně, mamince i k mému bratrovi – který mi s péčí o maminku pomáhal – mi napovídal, že celou tu cestu spolu určitě zvládneme a mé rozhodnutí je správné. Zapůjčily mi pro maminku polohovací postel a další nezbytné pomůcky, bez kterých by maminčin odchod nebyl snad ani možný. Pomohly nám fyzicky, psychicky i lidsky. Jejich pomoc je neocenitelná! Jsem šťastná, že jsem díky těmto obětavým ženám mohla mít maminku i v tento těžký okamžik u sebe a mohla ji poskytnout veškerou péči a pohodlí domova. Bez jejich pomoci by byla celá tato situace velice zmatená.

Dcera

Vrchlabí - 2018

Napsali o nás

Farnost Vrchlabí prožila důležitou událost, když ve čtvrtek 3. listopadu 2016 svěřila do Božího požehnání a ochrany místní domácí hospic, který má sídlo na římskokatolické faře. O hospici se tu mluví již delší dobu, bylo však potřeba připravit místo a vyřídit potřebné administrativní záležitosti. Místní hospic je vlastně prodlouženým pracovištěm hospice Duha v Hořicích. Na slavnostní otevření a žehnání vrchlabského hospice přijeli nejen místní ale i hosté z okolních farností.

Celý článek

Vikariát Jilemnice

V každé rodině se může přihodit, že někdo nevyléčitelně onemocní a bude potřebovat stálou péči. Již před dvaceti lety jsem postupně ztrácela poslední členy své rodiny včetně manžela. Byla jsem v té době již v důchodu a mohla jim posloužit až do konce. V té době ještě nebyly služby jako nyní, takže dobře vím, co taková péče obnáší. Když jsem pak zůstala sama, postihlo mě nečekané těžké neoperovatelné a komplikované onkologické onemocnění. Byla mi poskytnuta sice odlehčující terapie, ale nic jiného se nedalo dělat.

Celý článek

PULS – Časopis města Vrchlabí

Klienti a pacienti Kontaktního místa Domácího hospice Duha ve Vrchlabí mohou od ledna 2018 plně využívat služeb odborného sociálního poradenství díky nově zřízené stálé poradně. Na konzultace je třeba se objednat předem kvůli plánovaným terénním výjezdům. Odborné sociální poradenství zajišťuje Bc. Alena Johnová, DiS.

Celý článek

Zpravodaj ROVNOVÁHA

Napište nám, jsme tu pro vás

Zeptejte se, co vás zajímá. Máte obavy nebo si nejste jistí? Napište nám!

Velmi rádi vám odpovíme a pomůžeme v životní situaci.

  Jméno*

  E-mail*

  Zpráva

  Při osobní návštěvě u nás je nutné,

  domluvit si schůzku předem.

  Kontakty na jednotlivé služby

  Centrum domácí
  hospicové péče Vrchlabí

  Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí

  (+420) 731 608 403

  hospic@hospic-vrchlabi.cz Sociální poradna centra
  domácí hospicové péče Vrchlabí

  Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí

  (+420) 731 608 403

  hospic@hospic-vrchlabi.cz

  ID dle Registru poskytovatelů
  sociálních služeb 2583952.

  Půjčovna pomůcek Vrchlabí

  Náměstí Míru 287, 543 01 Vrchlabí

  (+420) 731 608 403

  hospic@hospic-vrchlabi.cz

  Domácí hospic Duha, o.p.s.

  Čsl. armády 1815, 518 01 Hořice

  Číslo účtu: 229308919/0300

  IČ: 26561433

  Centrum domácí
  hospicové péče Hořice

  Riegrova 655, 508 01 Hořice

  (+420) 773 652 844

  hospic-horice@seznam.cz Sociální poradna centra
  domácí hospicové péče Hořice

  Riegrova 655, 508 01 Hořice

  (+420) 739 912 781

  poradna@hospic-horice.cz Půjčovna pomůcek Hořice

  Riegrova 655, 508 01 Hořice

  (+420) 733 741 594

  poradna@hospic-horice.cz

  Půjčovna pomůcek je otevřena
  pondělí až pátek v čase od 7:30 do 9:30 hod.